Tasu 10 000 eurot

KADUMISJUHTUMITE LAHENDAMISTEL ABIKS OLEVA INFO EEST VÄLJA PAKUTUD TASU 10 000 EUROT. Eesmärk on isikute teadmata kadunuks jäämise juhtumite puhul tõese ja tulemusliku info eest välja pakkuda ja maksta tasu 10 000 eurot.

Sihtasutuse Kadunud üks eesmärke on osta sisse informatsiooni iskute teadmata kadunuks jäämise juhtumite kohta.
Tasustatavaks informatsiooniks, ükskõik milline ja millisel kujul see on meile esitatud, loeme teadet, mis annab suuna juhtumi lahenemiseni. Sellise teate andnud isikut loeme info andjaks, kes hakkab pretendeerima tasule pärast tema antud info realiseerumist lõpplahendina.

Kuulutuse pealkiri-X krooni info eest, mis viib N kadumisega seotud isikute tabamiseni ja N leidmiseni-tähendab lahtiseletatult järgmist: väljalubatud tasu väljamaksmise eelduseks on, et isik on jäänud teadmata kadunuks iseenda tahte vastaselt, tingimuseks aga on, et antud infost saadud suund viib isiku kadumisega seotud isiku(-te) tabamiseni ja kadunud isiku leidmiseni. Täidetud peavad saama mõlemad tingimused. Kui leiab aset juhtum, kus ühte tingimustest pole enam võimalik täita (näiteks kadumisega seotud isik tabatakse, tuvastatakse ja tõendatakse tema osalus kadumisjuhtumis, kuid kadunud isik jääb leidmata või vastupidi), siis preemia osalise väljamaksmise üle otsustavd koos sihtasutuse nõukogu ja info eest lubatud tasu väljamaksmist garanteerivad inimesed või ettevõtted.

Alates 31.03.2011 on sihtasutusel võimalik tänu WWN OÜ-le välja panna tasu tõese ja tulemusliku info eest 10 000 eurot, mis meie hinnangul seni sissetulnud töötlemiskõlbliku info põhjal peaks kujundama situatsiooni, kus meieni hakkab jõudma oluliselt täpsemat infot kadunud inimese kadumisega seotud isikute ja kadumise asjaolude kohta. Tegemist on situatsioonidega, kus kadumisjuhtumi asjaoludega kursis olevatel inimestel võib olla väga keeruline jõuda otsusele need asjaolud meile teatavaks teha. Hoolimata sellest, et info andja saab ütlusi anda anonüümselt ning seaduses väljatoodud tunnistajakaitse kohaldamise võimalused on küllalt laialdased, on puhtalt neile võimalustele ning kodanikukohusele panustades reaalseid lahendusi seoses vanemate kadumisjuhtumitega saavutada siiski praktiliselt võimatu. Konkreetne, kusjuures suur, rahasumma peab aitama värskendada nii kõrvalseisva tunnistaja, kes märkas tookord olulist detaili, mälu kui ka aitama kiiremini jõuda otsusele kuriteoosalistel, ka kaudsetel, keegi nende endi seast sõna otsese mõttes meile maha müüa.

Seoses eelpooltooduga on Sihtasutus Kadunud otsustanud 2009 aastal alustatud projekti “Kadumisjuhtumite lahendamistel abiks oleva info eest väljamakstava tasu suurendamine 10 000 euroni” jätkata.
Kõigil, kes peavad sellises suuruses preemia väljapakkumist põhjendatuks ning soovivad kaasa aidata selle summa kokkusaamisel, on võimalus sellele ka kaasa aidata, kandes Sihtasutus Kadunud arveldusarvele SEB pangas täpselt selline summa mida igaüks õigeks peab.
Selgitusse palume soovi korral märkida ülekande tegija nimi ja enda kontakt (see on vajalik, kui peaks vaja olema saada Teie arvamus seoses osalise väljamakse tegemisega või kui näiteks kadumisjuhtum läheb otsingust maha ja preemia jääb välja maksmata siis mis teha Teie annetusega kui see oli tehtud konkreetse kadunud isiku kohta info eest pakutavaks preemiaks – kas soovite raha tagastust või tahate selle kanda edasi näiteks üldisesse kadumisjuhtumite preemiafondi), kui soovite et me Teie nime rubriigis Toetajaliikmed ei kajasta, siis juurde märkida anonüümne. Kui keegi soovib oma tehtud ülekande siduda konkreetse kadunud isiku kohta info eest pakutava preemiaga, siis lisada juurde ka selle kadunud isiku nimi.
Sihtasutus Kadunud info eest väljamakstavad rahad asuvad pangaarvel 10220095092013 SEB pangas.

Näidis- summa: 10.00 EUR, saaja: Sihtasutus Kadunud, arvele: SEB 10220095092013, selgitusse: Ülekanne 10 000.- euro preemiafondi (või Ülekanne, kadunud isiku ees- ja perekonnanimi, preemiafondi); Aare Rüütel, info@kadunud.ee , anonüümne.

Aare Rüütel, Peeter Kaaret.