Sarivägistaja seotust neiu kadumisega ei tõendatud ka ringkonnakohtus

22. apr. 2014 Aprill

Tartu ringkonnakohus jättis teisipäeval muutmata Tartu maakohtu otsuse, millega mõisteti kurikuulus sarivägistaja Guntars Kaziks (47) 2006. aasta veebruaris kaduma jäänud 17-aastase neiu vägistamises ja tapmises süü tõendamatuse tõttu õigeks.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus on eelmise aasta 19. novembri otsuses loogiliselt ja arusaadavalt tuvastanud, et kriminaalasjas kogutud tõendid ei anna tõsikindlat alust Kaziksi süüditunnistamiseks.

Kohtupraktikas kehtib süütuse presumptsiooni printsiibile tuginev arusaam, et isiku suhtes saab süüdimõistva kohtuotsuse teha vaid juhul, kui kõik võimalikud süüd puudutavad tõsiseltvõetavad kahtlused on kõrvaldatud. Kui aga on alles mingeidki kõrvaldamata kahtlusi, tuleb need kriminaalmenetlusõiguse põhimõtte järgi tõlgendada süüdistatava kasuks, märkis ringkonnakohus.

Kriminaalasjas on tuvastatud, et kaduma jäänud neiu otsis tööd lapsehoidjana. Samuti puudub vaidlus selles, et Kaziks pakkus tööotsimise kuulutusi avaldanud naisterahvastele tööd lapsehoidjana, kuigi tegelikkuses tal hoidmist vajavat last ei olnud. Samuti on tõendamist leidnud, et kadunud neiu ja Kaziks suhtlesid lapsehoidmise teemal SMS-ide kaudu ning kohtusid 13. veebruaril 2006 kella 17 paiku Tartu kaubamaja juures. Asitõendite alusel pole aga võimalik tuvastada nendevahelise vestluse sisu, märkis ringkonnakohus.

Lisaks on tuvastatud, et viimati nägi kadunud neiut 14. veebruaril 2006 kella 17 ja 18 vahel Tartu bussijaamas tunnistaja, kelle ütluste kohaselt pidi neiu sõitma Elvasse last hoidma. Alates samast õhtust ei ole neiut nähtud. Kriminaalasjas aga puuduvad igasugused tõendid, et ta oleks Elvasse suunduva bussi peale läinud. Samuti puuduvad tõendid, mis kinnitaksid Kaziksi ja neiu kohtumist viimase kadumajäämise õhtul Elvas või mistahes muus kohas.

Kogutud tõenditega ei ole ka tuvastatud, kus viibis süüdistatav 2006. aasta 14. veebruari kella 17-st kuni järgmise päeva kella 2.30-ni. Seetõttu leidis ringkonnakohus, et kõik esitatavad versioonid, kus või kellega Kaziks nimetatud ajavahemikul viibis, on võimalikud ja samas ka oletuslikud.

Samuti leidis ringkonnakohus, et kuna puuduvad igasugused tõendid selle kohta, kuidas neiu oletatav vägistamine ja tapmine toimus, ei ole võimalik Kaziksi süü tõendatuse põhjendamisel tugineda ka süüdistatava poolt varasemalt ja hilisemalt toimepandud seksuaalkuritegude viisile. Tõendite puudumise tõttu ei ole võimalik teha järeldusi kuritegude toimepanemise asjaolude kokkulangemise kohta ega järeldusi kuriteo toimepanemise kohta sama isiku poolt. Ringkonnakohtu arvates tähendaks see olukorda, kus isik tunnistataks süüdi näiteks varguses vaid sellel alusel, et ta on varem varastanud.

Tartu maakohus mõistis alaealise neiu mõrvas ja vägistamises süüdistatava Kaziksi õigeks 19. novembril.

Prokurör tugines süüdistuse tõendamisel Kaziksi suhtes varem tehtud kohtuotsustele, tunnistajate kaudsetele ütlustele ja süüdistatava varasema kuritegeliku käitumise mustrile.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Guntars Kaziksit 2006. aasta veebruaris teadmata kadunuks jäänud 17-aastase Reili Huigi vägistamises ja mõrvas. Neiu jäi kadunuks, kui suundus õhtusel ajal Tartust bussiga süüdistatavaga kokkulepitud kohta, et tutvuda viimase olematu viieaastase lapsega, kes Kaziksi valeväidete järgi vajas töövälisel ajal lapsehoidjat.

Kuigi kannatanu surnukeha ei ole leitud, esitas prokuratuur Kaziksile süüdistuse kaudsete tõendite alusel. Süüdistuse järgi meelitas Kaziks alaealise tütarlapse talvisel ajal eelnevalt planeeritud kõrvalisse kohta, kus astus viimasega tahte vastaselt sugulisse vahekorda ning hiljem tappis kannatanu toimepandud kuriteo varjamiseks.

Esialgne vägistamissüüdistus oli Kaziksile esitatud alaealise vägistamises. Lõuna ringkonnaprokuröri Toomas Liiva hinnangul ei leidnud aga kohtus tõendamist see, et Kaziks oleks kuritegu toime pannes olnud teadlik kannatanu alaealisusest. Seetõttu taotles prokurör kohtuvaidluses süüdistatava süüdi tunnistamist vägistamises.

Politsei võttis Kaziksi mitmeks kuuks vahi alla ja otsis Hellenurme ümbruskonna põhjalikult läbi. Paraku jäi Huik leidmata. Kaziks keeldus oma seotust kuriteoga tunnistamast ja politsei oli sunnitud mehe süütõendite puudumisel vabadusse laskma.

2010. aasta sügisel mõistis kohus Kaziksi süüdi Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu maanteel üksinda hääletanud nelja noore neiu vägistamises. Ta sai karistuseks 15 aasta pikkuse vangistuse. Selleks ajaks oli Pärnust pärit Kaziks kolinud Lõuna-Eestist Tallinna.