Otsingud

Sihtasutus Kadunud osutab teadmata kadunud inimese otsingutel tema lähedastele nende soovil professionaalset tugiteenust, mis jaguneb

KADUNUD72 – otsingute alustamine operatiivselt esimestel tundidel inimese kadumise järgselt kuni esimesed 72 tundi ja

LAHENDAMATA KADUMISED– lahendamata teadmata kadunud inimeste juhtumite uurimine.

Tugiteenused on täpselt kirjeldatud vastavates rubriikides, teenuse osutajateks on otsingutegevusega seonduvate erinevate elualade spetsialistid, kes omavad oma erialal pikaajalist praktilist kogemust. SA Kadunud tegutseb selle nimel, et välja selgitada kuriteo ohvriks langenud teadmata kadunud inimese kadumise asjaolud koos inimese kadumisega seotud isiku või isikute grupi kindlakstegemise ja teadmata kadunud inimese leidmisega. Esmajärjekorras keskendume sellistele laste ja täiskasvanute kadumisjuhtumitele, mis võivad olla seotud inimkaubandusega, elundikaubandusega, pedofiiliaga, vägistamiste jm. seksuaalkuritegudega, vabaduse võtmisega, surnukeha salajase matmise või hävitamisega.

20.11.2015.a. asutasime Otsingufondi, mille eesmärk on anda kadunud inimeste otsingutele täiendavat ressurssi selles osas, mida ei kata vabatahtlike pühendumus ning riiklikud struktuurid. Otsingufond on eelarveväline SA Kadunud juures tegutsev fond, mille statuudi kohaselt kogub fond vahendeid eraisikute ja organisatsioonide annetustest ja toetustest. Fondi kogunenud raha kasutatakse Eestis kaduma läinud inimeste otsingutega kaasnevate kulude katmiseks. Otsingufondi vahendite kasutamise üle otsustab fondi nõukogu. Otsingufondi arveldusarve number on EE441010220248190225.

Aare Rüütel, sihtasutus Kadunud tegevjuht.