Kes tahavad osaleda

Kes tahavad osaleda sihtasutuse tegevustes

Täname teid külastamast meie kodulehte!
Siia lehele jõudmine tähendab, et teil on huvi sihtasutuse tegevuste vastu. Kui te peate meie tegevust õilsaks, vajalikuks ja soovite selles omale sobival viisil osaleda või sellist tegevust toetada, siis siin on võimalus tutvuda, kuidas saate tulla osalema või kuhu anda omapoolne materiaalne panus.
Siinkohal anname edasi ka tänusõnad kõigi nende poolt, keda me oma tegevusega oleme aidanud, oleme aitamas täna ja edaspidi.

MAASTIKUOTSINGUD
SA Kadunud juures on moodustatud üle Eesti paiknev ja vajadusel kiirelt reageeriv Operatiivne Otsingurühm – meeskond vabatahtlikest, kes tahavad otsida ja üles leida looduses teadmata kadunuks jäänud inimesed.

 

 

 

TASU 10 000 EUROT
KADUMISJUHTUMITE LAHENDAMISTEL ABIKS OLEVA INFO EEST VÄLJA PAKUTUD TASU 10 000 EUROT. Eesmärk on isikute teadmata kadunuks jäämise juhtumite puhul tõese ja tulemusliku info eest välja pakkuda ja maksta tasu 10 000 eurot.