Keda me aitame?

Sihtasutuse Kadunud tegevus toetub ÜKSNES eraisikute ja eraettevõtete annetustele. Sellisena oleme tõelisel kodanikualgatusel põhinev vabaühendus, mis ühendab Eestimaa kodanikke, vabatahtlikke otsijaid ning sihtasutuse poolt kaasatud spetsialiste ühiselt meid ümbritseva kurjuse ja ükskõiksuse ärahoidmiseks. Me pingutame palju, et hoida üheksandat aastat töös 24/7 avatud nõustamistelefoni, organiseerida üle Eesti operatiivseid maastikuotsinguid, jagada teavet kadumiste ennetamisest, väljastada esimese otsingutunni jooksul kadunud laste elektroonilisi otsimiskuulutusi ning leida vastused aja jooksul Eestis lahendamata jäänud kadumisjuhtumitele.

Seepärast palume, et annaksite oma panuse sihtasutuse tegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks ning toetaksite meie püüdlusi ANNETUSEGA. Olgu teie annetuse suuruseks 50, 10, 5 eurot või muu Teie võimalustele vastav summa – oluline on iga annetus! Eriti tänuväärne on see, kui vormistate Kadunud SA toetuseks igakuise PÜSIANNETUSE.
Palun ärge jätke asja ootele, vaid võtke üks hetk ja andke annetusega kadunud inimeste otsingutesse oma äärmiselt vajalik panus:

Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
või
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE441010220248190225 (SEB)
Selgitus: pysiannetus OPEROG operatiivsete otsingute kuludeks

Suur aitäh!

 

Sihtasutuse Kadunud moodustamise aluseks 2009.aastal oli asutajate eesmärk aidata riigil välja selgitada, milliste kadumisjuhtumite taga peitub kuritegu. Selleks on vaja leida üles kõik kadunud isikud, sest ainult siis saab selgeks, millise isiku kadumine oli õnnetusjuhtum ja millise isiku kadumisega on seotud kolmandad isikud ja on toime pandud raske isikuvastane kuritegu. Sellega annab sihtasutus riigile indikatsiooni tegeleda raske isikuvastase kuriteo toimepannud isikute otsimisega. Sihtasutuse asutajate eesmärk ei ole tänaseks muutunud.

Selle eesmärgi saavutamiseks on sihtasutus vabatahtlikult heategevuse korras kaheksa tegevusaastat järjest tegutsenud kahes põhilises suunas – operatiivsed kadunud isiku elupäästega seotud tegevused ja otsingud ning tegevused ja info kogumine kadumisjuhtumites, mille puhul kadunud isiku elulootus on lõppenud.

Kadunud isiku elulootus Eesti oludes, kui isik on hätta sattunud maastikul, võib olenevalt asjaoludest olla kuni 120 tundi ehk 5 ööpäeva. Selle ajapiiri sees on sihtasutusel võimekus teostada operatiivsed tegevused, milleks on:

 • meedias kadunud isiku kohta kadumisteate jagamine,
 • avalikus ruumis üle Eesti KatrinAlert süsteemis (kaubanduskeskuste, ühistranspordi digitaalsed ekraanid) kadunud laste kohta operatiivne kadumisteate jagamine,
 • 24/7 töötaval info- ja nõustamistelefonil kadumisjuhtumite korral kadunud isiku lähedastele nõu andmine ja kadunud isikute kohta info vastuvõtmine,
 • vajadusel organiseerida ja/või osaleda operatiivselt elupääste lootusega maastikuotsingutel, kaasates sinna nii OPEROG Operatiivse Otsingugrupiga liitunud kui ka kõiki teisi vabatahtlikke.

Kadumisjuhtumites, mille puhul kadunud isiku elulootus on lõppenud, kaasaarvatud vanemad kadumisjuhtumid, on sihtasutus:

 • pakkunud välja rahalisi preemiaid eesmärgiga avalikkuse kaasabil koguda informatsiooni, mis viiks kadunud inimese kadumisega seotud isikute kindlakstegemiseni ja kadunud isiku leidmiseni,
 • kogunud selliste preemiate jaoks rahalisi vahendeid,
 • tegelenud kuritegevuse ennetustööga meedias,
 • jaganud kadunud inimeste kadumisjuhtumitest infot meedias,
 • erinevates vanemates kadumisjuhtumites kadunud isiku lähedasi nõustanud läbi avatud 24/7 töötava info- ja nõustamistelefoni, samuti nõustanud kohtadel ning läbi telefoni tegelenud kadunud isikute kohta info vastuvõtmisega,
 • tegelenud edasi maastikuotsingute planeerimisega kui riik on pidanud otsingute jätkamist ebaotstarbekaks,
 • kaasanud erinevaid vastava valdkonna eksperte, kes oleksid nõus tasuta esindama kadunud isiku lähedasi volituse alusel ametiasutustes, koostama kadunud isiku lähedaste huvides nende eest avaldusi, kaebusi, teabenõudeid, tellima ekspertiise, tegelema erinevate uurimistegevustega.
 • tegelenud erinevates vanemates kadumisjuhtumites kadunud isiku lähedaste nõustamisega kohtadel,
 • kadunud isiku elulootuse kadumise järgselt esindanud kadunud isiku lähedasi volituse alusel nii jätkamist vajavate maastikuotsingute kui muu otsingutegevuse planeerimisel,
 • kaasanud erinevaid vastava valdkonna eksperte, et esindada kadunud isiku lähedasi volituse alusel ametiasutustes, et koostada kadunud isiku lähedaste huvides nende eest avaldusi, kaebusi, teabenõudeid, et tellida ekspertiise ning et tegeleda erinevate uurimistegevustega.