Teata inimkaubandusest

Kui sul on infot inimkaubanduse võrgustikku kuuluvatest inimestest, nii neist, kes selle tegevuse pealt kasu saavad kui neist, kes võivad olla lihtsalt vahendajad (näiteks pakuvad tasuta vm. tavapäratutel tingimustel välismaareisi või kahtlasevõitu töökohta), siis palun anna meile sellest teada telefonil 6616 776.

Garanteerime sinu anonüümsuse. Hoia ennast või oma lähedast/sõpra sattumast inimkaubanduse võrku.

Kuhu saate veel pöörduda nõu, abi või info saamiseks:

http://www.sm.ee/tegevus/sooline-vordoiguslikkus/inimkaubandus-ja-prostitutsioon/abiandvad-organisatsioonid-eestis.html

http://lft.ee/inimkaubitsemine/noustamisteenus-

http://www.eluliin.ee/index.php/inimkaub/vormid

http://www.just.ee/inimkaubandus

http://www.e24.ee/2563826/raport-eestis-on-1400-1600-orja

http://www.ihmiskauppa.fi/

http://www.ofm.fi/et/inimkaubandus/kust_saab_inimkaubanduse_ohver_abi

http://traffickalerts.wordpress.com/category/human-trafficking-articles/