Kaido

27. dets. 2012 Leitud inimesed

10 000 eurot info eest, mis viib KAIDO kadumisega seotud isikute tabamiseni. Reede öösel vastu laupäeva, 29. novembrit 2008, ajavahemikus 03.00 kuni 03.15 jääb Taebla bussipeatuse lähedal Tallinn – Haapsalu maanteel seni kindlaks tegemata asjaoludel kadunuks KAIDO. Ta leitakse 07. veebruaril 2009, umbes 1 kilomeetri kaugusel kadumiskohast, Taebla jõest.

Info, mis juhatab kätte tunnistaja ja aitab välja selgitada KAIDO kadumise asjaolusid, on oodatud järgmistel SA Kadunud telefonidel:

Tel. 5242776
Tel. 56242426

SOOVI KORRAL SAAB INFO ANDJA JÄÄDA ANONÜÜMSEKS.

Raha maksame välja info andjale peale tõese info realiseerimist Sihtasutus Kadunud SEB Panga arveldusarvelt 10220095092013, erandkokkuleppel sularahas.

Vaata ka Kanal2 Reporteri saadet 03.12.2008 a.
www.reporter.ee/2008/12/03/nadalava…apsalu-mees
Vaata ka Kanal2 Reporteri saadet 11.02.2009 a.
www.reporter.ee/2009/02/11/maag-han…tnagemisega

SEOSES KAIDO SURNUKEHA LEIDMISEGA 07.02.2009 AVALDAME VAHEKOKKUVÕTTE SÜNDMUSTEST.

Kaido kadumise juhtum on endiselt üleval sellepärast, et alates kadumisest on tekkinud küsimusi, millele keegi ei oska vastust anda.

Kaido kadumise aeg ja koht on küllaltki täpselt määratletud. See on reede öösel vastu laupäeva, 29. novembrit 2008, umbes kell 03.00 kuni 03.15, Taebla bussipeatuses Tallinn-Haapsalu maanteel, kuhu jääb temast maha kott vahetusjalanõudega. Kell 03.15 on tuletatud Kaido abikaasa sõnadest, mil ta umbes jõudis tagasi bussipeatusesse, kuna kodu võtmed on Kaido käes. Kaidol on sellel hetkel 15 minutiline edumaa ükskõik millises suunas, kott jalanõudega leitakse teiselt poolt teed.

Informatsiooni kogumise käigus on selgunud, et sellel ööl viibib Kaido kadumiskohas isik, kellel on motiiv, kes on ähvadanud Kaidot tappa ja kellel on sõjaväeline taust. Huvitaval kombel mäletab see isik hiljem enda Haapsalust väljasõidu täpset kellaaega (03.15), läheb ise järgnevatel päevadel Politseisse teatama oma tähelepanekutest selle öö kohta maanteel ning mõned päevad peale meie otsimiskuulutuste avaldamist helistab meile, küsides abi maastikuotsinguteks Kaitseliidu näol väites, et tal on kava kust otsida.
Selle isiku juures Haapsalus on elanud eelmisel aastal mõned kuud Kaido abikaasa. Peale abikaasa naasmist Taeblasse tagasi Kaido juurde on isik ähvardanud Kaidot tappa ning leidnud naabermajja remontivajava korteri, mis on olnud talle heaks ettekäändeks Taeblas viibimisele. Selle öö kohta on ta väitnud, et Taeblas käis sellepärast, et lage värvida. Kui keegi arvab nende asjaolude peale, et siin ei teki mingit küsimust, siis fakt, et sellel öösel viibis Taeblas samal ajal kõnealune isik, kellel oli motiiv ja kes ähvardas Kaidot tappa, sellest ei muutu.

Samal ööl saab Politsei umbes kell 00.00 väljakutse Taeblasse seoses peksmisega. Kaido on veel jõulupeol ja et see peksmise juhtum ei ole Kaidoga seotud, on õige. Küll aga peaks tekkima küsimus kus asub ja mida teeb see peksmises osalenud isikute grupp samal öösel kolm tundi hiljem, seda enam et need isikud on hiljem kiidelnud et nad “lõid kellegi maha”.

Kaido Sireli surnukeha avastatakse 07.02.2009 umbes 1 km kaugusel kadumiskohast, Koela tee sillast umbes 50 meetri kaugusel allavoolu Taebla jõe kaldaäärsest jääst. Surnukehal puuduvad jope ja püksirihm. Jõeolud leidmiskohas järgmisel hommikul on järgmised: jõe laius ca 5 meetrit, sügavus kalda juures kuni 0,5 meetrit ja jõe keskel kuni 1 meeter, voolutugevus aeglane, vesi kallastelt umbes 0,5 meetri ulatuses jäätunud, põhi koosneb kruusast ja heledast savist, vee läbipaistvus hea, põhi on näha. Koela tee silla all, sündmuskohast kuni 50 meetrit ülesvoolu, vee sügavus ca 20 cm, seal on keskmise ja keskmisest suuremate kividega kärestikuline põhi. Surnukeha avastamise juures viibivad Kaido õde K, tema sõbranna K ja 4 Tallinnast kohalesõitnud end selgeltnägijateks nimetavat isikut. Avastamise käik lühidalt on järgmine: Kaido õde K on eelnevalt helistanud ühe isiku J soovitusel Tallinna selgeltnägija H-le kes saabub kõnele järgnenud nädalal koos kolme kaaslasega Taeblasse 07.02.2009, Taebla bussipeatusest sündmuskohale minek toimub otsejoones ja vähem kui 30 minutiga on surnukeha avastatud. Sündmuskohal ei dokumenteerita ega küsitleta kohaliku politsei poolt surnukeha leidmise asjaolude kohta ühtegi sündmuskohal viibinud isikut ega tehta seda ka hiljem. Meie vestluses selgeltnägija H-ga räägib viimane, et ta sai nägemuspildi kõrkjatest mis viitavat veekogule. Sündmukohal kõrkjad puuduvad, isiku, kelle käest H pildi sai, kohta ei oska ta seletusi anda. H sõnul ei ole neist neljast keegi varem Taeblas Kaidot otsimas käinud. Sihtasutus nimetaks sellist tegevust surnukeha asukoha ettenäitamiseks. Kui siin ei teki küsimusi, kust pärineb surnukeha leidnud isiku info, siis tuleks politseilt küsida, miks on meil Eestis ca üle 500 inimese teadmata kadunud, kui siin on nii võimekad selgeltnägijad?

Lääne Politseiprefektuuri kommunikatsioonibüroo vanemkomissar Kaja Kukk vastab 17.02.2009 meie järelepärimisele otsingute kohta järgmiselt:
Meie küsimus: Seisukoht menetluse jätkamiseks või lõpetamiseks, põhjus.
Vastus: /Kuna varasema info kogumise käigus ei ilmnenud midagi, mis osutaks kuriteole, kriminaalmenetlust ei alustatud./
Meie küsimus: Kummipaadi marsruut otsingute toimumisel Taebla jõel, kuupäev, kummipaadis olnud isikute arv.
Vastus: /Detailset infot kolmandatele isikutele otsingute kohta me ei väljasta. Politsei korraldas aktiivseid otsinguid 01., 02. ja 03.12.2008. Kasutati otsingutel erinevaid väljaõppega koeri, 03.12. kasutati Taebla jõe kontrollimisel paati. Esimestel otsingupäevadel laekunud vihjeid kontrolliti jooksvalt otsingute käigus. Ka jaanuaris laekus üksikuid vihjeid, mida samuti kontrolliti, kuupäevaliselt 07. ja 13.01.2009./
Jõeotsingutel osalenud eraisikute jutust tuleb välja et kummipaadiga sõideti see ala siiski läbi, Koela tee silla alt kanti kummipaat läbi.
See tähendab, et kuni meetrisügavuses vees, kus jõepõhi on näha, ei suudeta märgata 180 cm pikkust inimkeha, mis on riietatud ülikonda ja valgesse triiksärki. Sugulaste sõnul on selles kohas jõe äärt mööda otsimas käidud ka varem, ilma politseita ja korduvalt.

Kohtumeditsiini ekspert väljastab omastele Kaido riided ja 09.02.2009 lahangu tulemuse, kus seisab kirjas, et surma põhjus ei ole määratav. Riiete vaatlusel tekib sihtasutusel küsimus riietel leiduva muda päritolu kohta (mida hinnanguliselt on palju ja mis välisel vaatlusel erineb jões olevast mudast). Eelnevad tulemusteta otsingud jõel ja surnukeha asukoha ettenäitamise ebaselged asjaolud tekitavad küsimuse, kas surnukeha riietelt leiduv materjal ja keskkonnas, kust surnukeha leiti, sisalduv materjal on sarnased.
19.02.2009 saame vastuse Eesti Maaülikooli Taimebiokeemia laboratooriumist et nimetatud materjalidest üks on muda, teine muld (meie poolt jõest võetud proov) ja nad on täiesti erinevad.
Eelneva töökogemuse põhjal kriminaaljälituses võime väita, et on asju, mis ei ole tänase päevani muutunud:
-selgeltnägijad laipu ei leia.
-laibad ise ühest kohast teise ei liigu.
Mis iganes surma põhjus ka ei ole, vähemalt neile kahele küsimusele see vastust ei too.

15.04.2009 viidi SA Kadunud poolt koostöös Sukeldumiskeskus Oxygene Tallinn- aga läbi tuukritööd Taebla jõel, Kaido leidmiskohas. Tuukritööd toimusid kella 12.30-st kuni 15.00-ni.
Tuukritööde eesmärgid olid:
1. kontrollida, kas Taebla jõe põhjas asuvad või mitte järgmised Kaido Sirelil kadumise hetkel kaasas või seljas olnud esemed, mis tema leidmisel puudusid:
talvejope, püksirihm.
2. nimetatud esemete leidmisel fikseerida esemed filmimise ja nende asukoha
märgistamise teel.
Tuukritööd teostas Sukeldumiskeskus Oxygene Tallinn sukelduja, PADI Dive Master, Oliver Paukson.
Punktis 1 loetletud otsitavatest esemetest ei õnnestunud avastada mitte ühtegi.
Tulenevalt sellest sooviksime juhtida tähelepanu sellele, et kui nimetatud
puuduolevaid esemed ei olnud eelnevalt leitud kaldalt, siis nüüd on selgunud, et neid ei ole ka jões. Surma saabumisel ilma kõrvalise sekkumiseta (tsiteerime siinkohal Haapsalu Politsei versiooni) oleks eeldatav, et nimetatud esemed oleksid asunud kas kaldal või siis ohvriga koos pidanud vette sattuma.

Seose kõige eelpooltooduga on endiselt väljas rahaline tasu isikule, kelle antud info viib Kaido kadumisega seotud isikuteni.

Aare Rüütel
Peeter Kaaret