Kadunud120

KADUNUD120 – operatiivsed otsingud

KADUNUD120 on koondnimetus SA Kadunud spetsialistide poolt operatiivselt esimestel tundidel inimese kadumise järgselt osutatavale tugiteenusele, eesmärgiga abistada kadunud inimese lähedasi esmastel otsingutel.

Kuidas toimida, kui ühel hetkel te ei saa enam ühendust inimesega, kellest te hoolite ja teie sisetunne ütleb teile et midagi võib olla juhtunud –

Kadumisjuhtumite uurimine on peaaegu alati väga keeruline, sest enamasti puudub alguses konkreetne sündmus kui selline koos sündmuskoha ja võimalikule kuriteole viitavate asjaoludega.
Hoolimata sellest soovitame alustada inimese viimase teadaoleva koha ja võimaliku kadumise aja määratlemisest. Selleks tuleks kirja panema hakata kogu viimane teile teadaolev ja edaspidises tegevuses teile teadasaadav info teie kadunud lähedase viimastest tegevustest.
Juhul, kui teil tekib alus arvata, et teie lähedane võis kaduda loodusesse, siis millal (aeg) ja kellega ta läks metsa, veekogule vm-le, millises riietuses, mis tal võis kaasas olla (telefon, veepudel, toit, nuga jne.), viimane teadaolev koht (metsa sisenemise koht, paadisild, pargitud auto asukoht jne.).
Juhul, kui teil tekib alus arvata, et teie lähedane võis kaduda teel punktist A punkti B, on oluline hakata välja selgitama ja kirja panema, mis ajal ja mis kohast ta teele asus, millega, kuhu ja mis ajal ta pidi kohale jõudma, tema riietus, mis tal kaasas oli, kas ta asus teele kellegagi koos, kui jah siis kellega ning milline on selle inimese tutvusringkond jne.
Samaaegselt on oluline välja selgitada, millised tema tuttavad temaga viimaste seas suhtlesid, mis ajal ning millest nad rääkisid, samuti kes tema tuttavatest teda viimaste seas nägi ja paluda, et nad kirjeldaksid viimast kohtumist (milline oli kadunud inimese meeleolu, eelseisvad kavatsused, kaaslased kui neid oli jne.).
Väga oluline selle tegevuse käigus on, et hetkest, kui te saite oma sisetundele kinnitust, et võib olla juhtunud midagi sellist, mis erineb või ei mahu teie kadunud lähedase inimese tavakäitumise piiridesse, võtaksite te ühendust politseiga ning avaldaksite neile teie poolt seni kogutud info, mis kinnitas teie sisetunnet ja millega te saate põhjendada erinevusi teie lähedase tavakäitumises. Oma edasises tegevuses saate sel juhul järgida juba politsei poolt antavaid juhiseid.

Eelpoolkirjeldatu oleks niisiis teie esimene tegevus. Keskmiselt kulub selleks paar-kolm tundi kuni te saate kõik võimalikud inimesed ja kohad läbi helistatud. Üks oluline asi siinkohal, mida tahame rõhutada, on teie tegutsemise algusaeg ja selle hetke kellaaeg. Kui teie sisemine häirekell paneb teid tegutsema, siis pole tähtis kas kellaaeg on sel hetkel näiteks 23.30 või 11.30, teil tuleb suhtuda oma tegevusse järgmiselt – te loodate parimat aga tegutsete eeldusel, et võib olla juhtunud halvim – teie lähedane on kusagil abitus seisundis, eksinud, temalt on võetud vabadus vms. Ainus kell mis sellest hetkest loeb on tema oma, see läks käima siis kui ta sattus hätta ja kahjuks tiksub see tagant ettepoole. Keskelt läbi võib see aeg olla 120 tundi ehk viis ööpäeva, paljudel juhtudel aga vähem. See peab teil meeles olema igal sellisel hetkel, kui kõhklete kellelegi helistamast või kuhugi pöördumast.

Nüüd kui see esimene tegevus on teie poolt tehtud, te olete kontakteerunud politseiga ja politsei on asunud asjaga tegelema (või on esialgu teie teate fikseerinud) ning te tunnete, et hoolimata kõrgest emotsionaalsest seisundist tahate ise ikkagi edasi tegutseda, siis siit edasi soovitame kaasata tegevusse spetsialist. Olenemata asjaoludest, millistel teie lähedane inimene kadunud on (loodusesse, ei jõudnud sinna kuhu ta oli teel vm.), on oluline, et edasine teie poolt soovitav tegevus saaks tehtud või koordineeritud selle ala asjatundja poolt – nii otsingud maastikul kui võimalike tunnistajate väljaselgitamine, edasised vestlused teie lähedast viimati näinud või temast viimati kuulnud inimestega jne.
Loodusesse kadumisel mõtleme teid nõustada oskava asjatundja all maastikku lugeda oskavat ja eksinud inimese käitumismustreid teadvat spetsialisti, kes on mingil põhjusel motiveeritud korraldama otsinguid järjest kuni 5 ööpäeva.
Muude, tavapärasest käitumisest erinevatel asjaoludel kadumisjuhtumite puhul mõtleme teid nõustada oskava asjatundja all kriminaaljälituses raskete kuritegude või tagaotsimiste alal praktilist töökogemust omavat spetsialisti.

Ühe võimalusena on teile selleks olemas sihtasutuse Kadunud 24/7 töötav infotelefon. Sinna helistades saate edasi anda teie poolt esmaselt kogutud teabe, samuti millega on põhjendatud teie sisetunne, et esinevad olulised erinevused teie lähedase tavapärasest käitumisest.
Kui SA Kadunud spetsialistide poolt teile tugiteenuse osutamine saab olema teie poolt esitatud teabe alusel põhjendatud, siis järgnevalt tuleb operatiivsete otsingute teostamiseks  kohale, vastavalt situatsioonile, viimasesse teadaolevasse punkti kas SA Kadunud Operatiivne Otsingurühm teostama maastikuotsinguid või selle ala spetsialistidest väiksem grupp, kes aktiivselt asub tegelema kadumist puudutavate asjaolude, võimalike kuriteole viitavate tõendite ning tunnistajate väljaselgitamisega koos kohapealse olustiku fikseerimisega.

KADUNUD120 toetajaliikmete poolt eraldatav ressurss võimaldab operatiivselt otsinguid läbi viia, olenevalt olukorrast, kuni esimesed 120 tundi.
Kadumise asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise tulemusel SA Kadunud poolt otsingutel osutatud tugiteenust KADUNUD120 toetajaliikmed ei finantseeri ning see tuleb tasuda sihtasutusele ebaõiget teavet esitanud isiku poolt SA Kadunud tunnihinna alusel ükssada nelikümmend eurot pluss käibemaks tund.
Teile professionaalsema tugiteenuse osutamise nimel kõik SA Kadunud 24/7 infotelefonile laekuvad kõned salvestatakse.

Aare Rüütel.